1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Dezoltarea competențelor specific de proiectare a curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a activităților de învățare în contexte nonformale și informale

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

  1. Competenţe vizate:

- Dezvoltarea de competenţe specifice de proiectare a curriculum-ului integrat,

- Dezvoltarea de competenţe specifice de muncă  în echipă, de evaluare a activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale 

 - Dezvoltarea de competenţe specifice de evaluare a activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Jamboard, Wordwall, WordArt, Google Docs, Kahoot, Padlet

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Managementul proiectelor

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Abordarea transdisciplinară a curriculumului

Parteneriate educaționale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Strategii folosite în context formal și nonformal

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Elaborarea planurilor pentru activitățile specifice

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Managementul proiectelor

Abordarea transdisciplinară a curriculumului

Parteneriate educaționale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Strategii folosite în context formal și nonformal

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Elaborarea planurilor pentru activitățile specifice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Realizarea unui grafic GANTT de activități specifice pentru Săptămâna Altfel.

- Proiectarea unei activități de învățare Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, formator CRED, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Samoilă Daniela, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Din Maria Andreea – Funcția: prof. Învățământ primar, Școala Gimnazială Anton Pann, specializare: învățător, limba engleză și socilogie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC( CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru