1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: responsabilii comisiilor pentru proiecte europene,cat si reprezentantii asociatilor sau ONG-urilor implicate in proiectarea si derularea proiectelor europene trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența de a scrie si aplica proiecte

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competențe vizate:

1. Proiectarea și managementul proiectelor europene;

2. Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;

3. Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

 

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Importanta acreditarii pentru domeniul educatie scolara

4 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

3(webinar față în față)

-

Implementarea proiectelor ERASMUS+

6 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

4(webinar față în față)

-

Diseminarea proiectelor ERASMUS+

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Importanta acreditarii pentru domeniul educatie scolara

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Implementarea proiectelor ERASMUS+

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Diseminarea proiectelor ERASMUS+

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Formularele de aplicatie proiect KA1,KA2

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1.Stabilirea obiectivelor si activitatilor unui proiect european (aplicatii KA1,KA2 short term)

2.Modalitati de diseminare a proiectelor europene

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Matei Marilena, profesor inginer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Toma Mihaela, profesor limba engleză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria