1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare.

Justificarea ofertei:

  • Actualizarea legislaţiei europene şi naţionale cu privire la formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniveristar
  • Analiza etapelor privind evoluţia în cariera didactică, a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a profilului de competenţe profesionale

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului carierei didactice;

Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;

Formarea abilităţilor de autoreflexie profesională;

Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;

Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al tinerilor debutanţi

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Consilierea carierei didactice

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Mangementul carierei didatice

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Legislația – ordine MEC, metodologii

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Cariera didactică – vocație sau întâmplare?

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Consilierea carierei didactice

Mangementul carierei didatice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Legislația – ordine MEC, metodologii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Cariera didactică – vocație sau întâmplare?

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Studiu ce caz.

2. Aplicație practică.

3. Test specific: google forms.

 

2. Resurse umane  

- prof. Toma Mirela, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof.dr. Luca Adrian, director CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. metodist Șandru Valeria, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist Ciobanu Dumitru