1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile cuprinse în strategia judeţeană privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, pentru a dezvolta profesional personalul didactic, astfel încât să adopte un comportament incluziv şi o atitudine reflexivă, să creeze un mediu educaţional prietenos şi să promoveze echitatea în educaţie, dar și cadrelor didactice interesate de adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare în sistem integrat.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Înţelegerea utilizării instrumentelor de adaptare curriculară (PIP) în scopul asigurări accesului la educaţie pentru toţi elevii.

2. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de proiectare diferenţiată, ca act de comunicare;

3. Exersarea şi perfecţionarea deprinderilor practice de aplicare eficientă a instrumentelor de lucrul cu copiii cu CES ( programa adaptată, PIP, descriptori de performanţă)

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education; zoom, classroom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Bariere în calea învăţării

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Bariere în calea învăţării

Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Prezentarea unui studiu de caz cu un subiect de la clasă aflat în dificultate

2. Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

3. Prezentarea unei aplicații online practice pentru o secvență de lecție (RED CES)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:   

- Prof. Şandru Valeria –prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea și: profesor de Economie și Educație Antreprenorială,  Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- Prof. dr. Dicu Sevastia, profesor itinerant de sprijin CȘEI Băbeni, doctorat, acertificat formator ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru