1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Publicul  ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Justificarea ofertei:

  • Actualizarea legislaţiei europene şi naţionale cu privire la formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniveristar
  • Analiza etapelor privind evoluţia în cariera didactică, a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a profilului de competenţe profesionale

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului carierei didactice;
  • Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
  • Formarea abilităţilor de autoreflexie profesională;
  • Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;
  • Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al tinerilor debutanţi

b. Planificarea modulelor tematice:

Nr. crt.

Module tematice

Nr. ore

1.

Consilierea si managementul carierei didactice (5 ore)

5

2.

Cariera didactică – vocație sau întâmplare? (5 ore)

5

3.

Evaluare (2 ore)

2

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Consilierea si managementul carierei didactice

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 9

2. Cariera didactică – vocație sau întâmplare?

Curs

9 – 13

Aplicaţii

III (2 h)

9 – 11

Evaluare

Evaluare

d. Modalități de evaluare:

- aplicații specifice și chestionare

- portofoliu de evaluare

  2. Resurse umane

- prof. Ciocan Vetuța, prof. istorie, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- insp. Apostol Doinița – ISJ, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. metodist Șandru Valeria, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist Ciobanu Dumitru