1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Justificarea ofertei: Necesitatea formării unor competenţe pentru reorganizarea aspectului creativ – participativ al învăţământului, prin promovarea metodelor alternative de educaţie. Pentru prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc, cadrele didactice trebuie să cunoască şi să evalueze corespunzător dimensiunea umană. Acest program va eficientiza activitatea didactică, prin formarea şi responsabilizarea cadrelor didactice privind implicarea în reducerea manifestărilor nedorite  prezente în activitatea şcolară ; cadrele didactice formate vor cunoaşte modalităţi de prevenţie şi intervenţie şi vor fi abilitate cu competenţe specifice dezvoltării şi implementării unor strategii alternative la nivelul clasei şi la nivelul şcolii.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;

Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;

Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de nevoile elevilor;

Adoptarea de conduite didactice eficiente pentru depăşirea «situaţiilor de criză educaţională»;

Asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic;

b. Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Drepturile si nevoile copilului.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Copilul dificil

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Copilul si abuzul

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

4. Rolul parintelui. Managementul stresului parental

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

5. Etapele dezvoltarii

6 h

2 h

3,5 h

0,5h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

13,5 h

4,5 h

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

 

(8 ore)

8.00-9.00

 1. Drepturile si nevoile copilului.

Curs

Prof. Laţiu Andreea  Iuliana

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Copilul dificil

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-9.00

3. Copilul si abuzul

4. Rolul părintelui. Managementul stresului parental

Curs

Prof. Bălteanu Claudia

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

 

(8 ore)

8.00-10.00

5. Etapele dezvoltării

Curs

Prof. Bălteanu Claudia

Prof. Laţiu Andreea Iuliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-proiectarea unu program educativ; un proiect de parteneriat educaţional şcoală-familie pentru prevenirea violenţei şcolare;

 

2. Resurse umane:

Formatori

Prof. psih. Laţiu Andreea Iuliana, formator judeţean

Prof. psih. Bălteanu Claudia, formator judeţean