1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;

Cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;

Aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;

Utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;

Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;

Dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

  1. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Psihosociologia grupului; educația diferențiată

5

1

3

1

Profilul cadrului didactic mentor

5

1

3

1

Managementul activităţilor de practică pedagogică

5

1

3

1

Întocmirea caietului de practică pedagogică

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

4

12

8

 
  1. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Psihosociologia grupului; educația diferențiată

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

2

8-14 1 h pauză

Profilul cadrului didactic mentor

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Ochia Florin

3

8-14 1 h pauză

Managementul activităţilor de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

4

8-14 1 h pauză

Întocmirea caietului de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Ochia Florin

5

9 -13

Evaluare finală

evaluare

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

Prof. Ochia Florin

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare

Prezenţă şi implicare

Teste şi chestionare

Proiect didactic specific

2. Resurse umane

prof. Ochia Mădălina , formator județean

Prof. Ochia Florin , formator județean

Prof. Mărgărita Antoanela, inspector scolar specialitate, formator judetean