Scopul programului

ABILITAREA CORPULUI DE METODIȘTI DIN ÎNVĂȚĂMÂN-TUL PREUNIVERSITAR este creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Acreditare - 40 de ore, 10 credite, acreditat cu OMEN nr. 3905 / 18.07.2014 

Tematica cursului: (4 module)

a)      Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

b)      Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

c)      Profesorul metodist și inspecția școlară

d)     Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Evaluarea se face prin prezentarea unui portofoliu tematic.

Taxa: 300 de lei 

Formatori:

Prof. Andra Bica, inspector școlar general, formator județean

Prof. Ionița Elena Isabella, inspector de specialitate, formator județean

Prof. Împăratu Elena Lăcrămioara, inspector școlar general adjunct, formator județean

Prof. Săraru Elena Calonfira, inspector de specialitate, formator județean