1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

Justificarea ofertei: Scopul cursului este să contribuie la schimbarea atitudinii faţă de copiii cu dizabilităţi, în sensul ca aceştia să fie percepuţi ca având drepturi efectiv egale şi să li se asigure egalizarea şanselor, pentru participare şi includere în şcoala incluzivă. Urmărim cresterea gradului de incluziune scolara a copiilor/elevilor cu CES, concomitent cu cresterea calitatii acesteia. Politicile incluzive conduc la calitate în educaţie şi valorizează toţi elevii, cadrele didactice şi părinţii. S-a constatat un interes deosebit al cadrelor didactice pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

·      Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul special şi special integrat

·      Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor

·      Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine şi echilibrul comportamental în toate situaţiile educaţionale

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Educaţia incluzivă -Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme

3

1

2

-

2. Integrare/ Incluziune

2

1

1

-

3. Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului

5

1

3

1

4. Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului. Sprijin individualizat

4

1

3

-

5. Metode active de predare

4

1

2

1

6. Ataşamentul şi tehnica Montessori

2

1

1

-

7. Ghidul pentru creşterea sănătoasă a copilului.  Copilul cu parinti plecati la munca in straintate

2

1

1

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

Calendarul programului

Ziua

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

1. Educaţia incluzivă -Introducere, Prezentari, Aşteptări, Norme ( 3 h)  Aplicaţii- formator Lazăr M

Curs

Aplicaţii

2. Integrare/ Incluziune (2h)- formator Lazăr M

Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului ( 1 h)- formator Nitoi O

Evaluare

Curs

II (8 h)

3. Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului (4h)- formator Nitoi Octaviana

Aplicaţii

Evaluare

4. Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului. Sprijin individualizat (4h)formator Lazăr M.

Curs

Aplicații

III (8 h)

5. Metode active de predare (4h) - formator: Buican Rodica

Curs

Aplicaţii

6. Ataşamentul şi tehnica Montessori (2h) M. Lazăr

7. Ghidul pentru creşterea sănătoasă a copilului.  Copilul cu parinti plecati la munca in straintate (2h) –formator: Niţoi Octaviana

Curs

Aplicaţii

IV (2h)

Evaluare finală:  - formatorii Nitoi O, Lazar M, Buican R

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

-      frecvenţă

-      activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

   

2. Resurse umane

Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

·      Lazăr Mariana, formator judeţean

·      Niţoi Octaviana, formator judeţean