1. Criterii curriculare

Denumirea programului: ACT4RIVERS-Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru protejarea ecosistemelor apelor
Grupul ţintă direct: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (gimnazial, liceal), cu gradul didactic minim definitivat.
Grupul ţintă direct: elevii claselor gimnaziale şi liceale, părinţi, comunitatea locală
Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, profesori de geografie, biologie, fizică, chimie, limbi moderne etc. contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în dezvoltarea profesională. Aceste activităţi de formare au la bază implementarea a două proiecte europene, şi anume: Proiectul COMENIUS - MINERVA- “FREE YOUR RIVER” 2004-2007-www.freeyourriver.net/ şi Proiectul Comenius “Act4Rivers” 2008-2010 www.act4rivers.net.
De asemenea, se urmăreşte conştientizarea protecţiei apelor în conformitate cu noile re-glementări ale Comisiei Europene privind protecţia acestora, şi anume Directiva Cadru a Apei ce reprezintă piatra de temelie a politicilor legate de protecţia apelor din Europa.
Un alt obiectiv important îl reprezintă recomandarea de la Lisabona privind competenţele pentru anul 2011 ce are ca scop cetăţenia activă. Acestea solicită, de asemenea, şcolilor, să schimbe metodele în procesul de predare a subiectelor ştiinţifice. Numai o abordare curriculară despre teme ecologice poate fi în conformitate cu adevărata esenţă a recomandărilor de la Lisabona. Potrivit acestui punct de vedere, Consiliul şi Parlamentul European au adoptat, la sfârşitul anului 2006, un Cadru European pentru Competenţe Cheie pentru Învăţarea Continuă. Cadrul identifică şi defineşte la nivel european, pentru prima dată, competenţele-cheie de care au nevoie cetăţenii pentru împlinirea personală, incluziunea socială, cetăţenia activă şi angajarea în societatea noastră bazată pe cunoaştere. Educaţia iniţială şi sistemele de formare trebuie să sprijine dezvoltarea acestor competenţe pentru toţi tinerii, şi educaţia şi formarea matură ar trebui să ofere oportunităţi reale tuturor adulţilor pentru a învăţa şi menţine aceste abilităţi şi competenţe.
Bazele pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii sunt stabilite pe parcursul educaţiei şi formării iniţiale care trebuie să ofere tuturor cadrelor didactice şi nu numai, competenţele cheie care îi pregătesc pentru o viaţă într-o lume modernă şi îi îndrumă pe calea învăţării continue.
Competenţele-cheie pentru învăţarea continuă sunt cele de care au nevoie toţi oamenii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, cetăţenia activă, incluziunea socială, etc.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate

  • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual vizavi de problemele actuale ale poluării apelor;
  • cunoaşterea şi înţelegerea modificării ecosistemelor apelor de suprafaţă;
  • sensibilizarea vizavi de problemele legate de mediu;
  • dezvoltarea spiritului de iniţiativă;
  • dezvoltarea spiritului civic;
  • dezvoltarea competenţelor digitale;
  • dezvoltarea competenţelor de comunicare;
  • dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul ştiinţelor;
  • aplicarea principiului „a învăţa să înveţi”;
  • dezvoltarea/optimizarea competenţelor de planificare şi organizare a activităţilor didactice în acord cu noile standarde de calitate promovate în cadrul procesului instructiv-educativ.

Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere în proiectul şi platforma FYR şi Act4Rivers;
Introducerea în ecologia apei potabile & Directiva Cadru a Apei;
Introducere în instrumentele FYR

5

5

 

1

Aplicaţie practică pe râul Olăneşti

5

 

5

1

Dezvoltarea competenţelor TIC

5

2

3

1

Cetăţenia activă

5

2

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

9

11

4

Calendarul programului


Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-15
1 h pauză

Introducere în proiectul şi platforma FYR şi „Act4Rivers”;
Introducerea în ecologia apei potabile & Directiva Cadru a Apei;
Introducere în instrumentele FYR

curs

evaluare

Mihai Madalina
Papuzu Cornelia

2

8-14
1 h pauză

Aplicaţie practică pe râul Olăneşti

curs
aplicaţii
evaluare

Mihai Madalina
Goran Cristina

3

8-14
1h pauză

Dezvoltarea competenţelor TIC

curs
aplicaţii
evaluare

Marandici Tatiana
Mihai Madalina

4

8-14
1h pauză

Cetăţenia activă

curs
aplicaţii
evaluare

Marandici Tatiana

 

2. Resurse umane
Formatori implicaţi
Prof. Mărăndici Tatiana, prof. grd. I, formator;
Prof. Mihai Mădălina, prof. grd. I, formator şi mentor;
Prof. Papuzu Cornelia, prof. grd. I, formator;
Prof. Goran Cristina, prof. grd. I, formator.

Certificare: adeverinţă CCD