I.  Criterii curriculare:

Public - ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal. 

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

a. Competențe vizate

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
 • să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;
 • să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);
 • să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;
 • să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii

4

2

1

0

Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române 

4

2

1

0

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii

4

2

1

0

Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române

4

2

1

0

Rolul exemplelor în predare-învăţare

4

2

1

0

Metode şi instrumente evaluative

4

2

1

0

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului

6

2

1

0

Evaluarea cursului

2

0

0

3

Total

24

14

7

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

( h)

8.00 - 13.00

Primirea participanților

Anunțarea programului, scopul și obiectivele cursului și ale zilei, formele de organizare și evaluare.

Metode  didactice – repere teoretice.

Metode și strategii specifice limbii române în gimnaziu.

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Curs

prof. dr.

Cocău-Jitianu Carmen

 

 

 

prof. Stanca Mariana Lelia 

 

 

 

 

prof. Preda Elena Gabriela

 

 

 

Aplicații

Curs

Aplicații

Evaluare

 

II

( h)

8.00 - 13.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

Metode și strategii specifice predării limbii române în liceu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Curs

 

Aplicații

Aplicații

Evaluare

 

III

( h)

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Metode și strategii specifice predării literaturii române în liceu.

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Curs

 

Aplicații

Aplicații

Evaluare

 

IV

( h)

8.00 - 15.00

Reactualizarea noțiunilor prezentate în ziua precedentă.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Elemente de deontologie a evaluării în  contextul creşterii calităţii actului educaţional.

Preambul teoretic. Funcțiile și rolul evaluării. Strategii evaluative.

Metode alternative de evaluare

Metode alternative de evaluare

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Evaluarea cursului.

Curs

 

Aplicații

Aplicații

Evaluare

 

 

Modalități de evaluare a cursanților - ziua V(h)

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa si implicare

8.00 - 13.00

 • activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;
 • proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice;
 • Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul cursului.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

2. Resurse umane:

 • prof. Preda Elena Gabriela – CNI Matei Basarab Rm. Vâlcea
 • prof. Stanca Mariana Lelia – CNI Matei Basarab Rm. Vâlcea
 • prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – CNI Matei Basarab Rm. Vâlcea