Publicul ţintă vizat: Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi interactive ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor TIC în activitățile didactice, contribuind astfel în mod direct la creșterea calității educației în instituțiile școlare vâlcene.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  1. Integrarea instrumentelor TIC în activitatea de la clasă. Îmbunătățirea practicilor și metodelor de predare.
  2. Cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării TIC în activităţile didactice.
  3. Evaluarea rezultatelor învățării prin utilizarea e-portofoliului și a testelor electronice.
  4. Utilizarea TIC, a resurselor educaționale publice și a tehnologiilor web 2.0 în activitățile curriculare și extracurriculare.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Integrarea eficientă a  TIC în activitatea didactică

5

2

3

 

Resurse multimedia pentru educaţie

6

1

5

 

Evaluarea cu ajutorul TIC

6

1

5

 

Instrumente online pentru educație

5

1

3

1

Evaluare finală

2

     

Total

24

5

16

3

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-13

Integrarea eficientă a  TIC în activitatea didactică

curs aplicaţii evaluare

 

Prof. Ochia Florin

 

Prof. Ochia Mădălina

 

Prof. Mărgărita Antoanela

2

8-14

Resurse multimedia pentru educaţie

curs aplicaţii evaluare

3

8-14

Evaluarea cu ajutorul TIC

curs aplicaţii evaluare

4

8-13

Instrumente online pentru educație

curs aplicaţii evaluare

5

9 -11

Evaluare finală

evaluare

 Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa și implicare

40%, procent repartizat pentru:

frecvenţă - 10% (prezenţă fizică);

activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, dezbateri, studiul de caz, brain - stormingul, aplicaţii);

proiecte, referate, portofolii - 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2. Resurse umane

- prof. Ochia Mădălina, Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea

- prof. Ochia Florin, Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea

- prof. Mărgărita Antoanela, ISJ