1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Justificarea ofertei: dezoltarea competențelor specific de proiectare a curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a activităților de învățare în contexte nonformale și informale

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

- Dezvoltarea de competenţe specifice de proiectare a curriculum-ului integrat,

- Dezvoltarea de competenţe specifice de muncă  în echipă, de evaluare a activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale 

- Dezvoltarea de competenţe specifice de evaluare a activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale 

- Dezvoltarea competenţelor transversale

 

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Parteneriate educaționale

4h

2h

2h

Abordarea transdisciplinară a curriculumului

4h

2h

2h

Strategii folosite în context formal și nonformal

7h

2h

5h

Elaborarea planurilor pentru activitățile specifice

7h

1h

6h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

24 h

h

h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

Parteneriate educaționale

Abordarea transdisciplinară a curriculumului

Curs

 

 

Prof. Șandru Valeria

 

 

Prof.Samoilă Daniela

 

 

Prof. Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

Strategii folosite în context formal și nonformal

Curs

10.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Curs

III

( 6 ore)

8.00-14.00

Elaborarea planurilor pentru activitățile specifice

Aplicații

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

        Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

 Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Grafic GANTT de activități specifice pentru Săptămâna Altfel.

Proiectarea unei activități de învățare Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD,formator judeţean

- prof. Samoilă Daniela, profesor metodist CCD, formator judeţean

- prof. Din Maria Andreea, inspector de specialitate, formator judeţean