1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei:  .

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- cunoaşterea şi aplicarea funcţiilor manageriale : proiectarea, organizarea, coordonarea, controlul, monitorizarea, conducerea operaţională şi evaluarea activităţilor din unitatea şcolară,  proiectarea  dezvoltării instituţionale;

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor materiale şi financiare;

- cunoaşterea modalităţii de elaborare şi implementare a proiectelor.

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noţiuni introductive

2 h

1 h

1 h

-

2. Tipologia proiectelor educaţionale

3 h

1 h

2 h

-

3. Etape şi principii în realizarea proiectelor

4 h

1 h

2 h

1 h

4. Elaborarea proiectului

4 h

2 h

2 h

-

5. Metode şi tehnici de lucru specifice

4 h

2 h

2 h

-

6. Exemple de bune practici

5 h

2 h

2 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

9 h

11 h

4 h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (6 h)

8 – 9

1. Noţiuni introductive

 

2. Tipologia proiectelor educaţionale

Curs

 

Prof. Tatiana Mărăndici

 

 

Prof. Bică Andra

 

 

 

Prof. Şandru Valeria

 

 

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Etape şi principii în realizarea proiectelor

 

4. Elaborarea proiectului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV(8 h)

8 – 10

5. Metode şi tehnici de lucru specifice

 

6. Exemple de bune practici

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-          activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

-          proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

2. Resurse umane:

Prof. Bică Andra, inspector școlar general, formator județean,

Prof. Tatiana Mărăndici, director CCD, formator județean,

Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD formator județean