1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani

Publicul  ţintă vizat: 25 -30 educatoare

            Justificarea ofertei: Studii numeroase au demonstrat că utilizarea eficientă a informaţiilor cu încărcătură emoţională are un rol deosebit în procesul adaptării şi atingerea confortului emoţional personal. Astfel că, persoanele care au abilităţi emoţionale bine dezvoltate au mai multe şanse să fie mulţumite în viaţă, să fie eficiente în mai multe domenii (profesional, personal), să îşi gestioneze stilul de gândire care stă la baza propriei productivităţi, să reuşească să comunice eficient cu ceilalţi, să stabilească şi să menţină relaţii adecvate. Luând în considerare toate acestea, perioada preşcolarităţii este una propice dezvoltării acestui tip de abilităţi.

            Avem convingerea aşadar ca nu este suficient să dezvoltam doar capacităţile intelectuale ale copiilor si că este imperios necesar să fie dezvoltate şi competenţele emoţionale şi sociale ale preşcolarilor.

Prin urmare, scopul acestui curs este de a promova şi valoriza potenţialul abordării diferenţelor de gen în dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale la preşcolari. Părinţii şi educatoarele, prin activiăţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor oportunităţi care să ajute la dezvoltarea acestor abilităţi în mod adecvat, fără ca ea să fie limitată de stereotipurile de gen.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

1. Familiarizarea cu principiile de învăţare a competenţelor sociale şi emoţionale la vârsta preşcolară

2. Aplicaţii practice pentru dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale

Proiectarea activităţilor de dezvoltare socio-emoţională în cadrul grupelor de copii

Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Rolul competenţelor sociale şi emoţionale în curriculumul naţional pentru învăţământul preşcolar

4

2

2

-

Analiza de nevoi și construirea programului

de dezvoltare a competenţelor sociale şi

emoţionale ale copiilor la nivel de

unitate

4

1

2

1

Noţiuni generale de management al conflictului 

 

4

3

3

-

Principii de învăţare a competenţelor sociale şi emoţionale la vârsta preşcolară –

 

2

1

1

-

Aplicaţii practice pentru dezvoltarea

competenţelor sociale şi emoţionale

 

8

3

4

1

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

12

10

2

Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1 (8h)

8.00-9.00

 

 

9.00-11.00

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

12.00-16.00

 

 

 

Definirea competenţelor sociale şi emoţionale

 

Rolul competenţelor sociale şi emoţionale în curriculumul naţional pentru învăţământul preşcolar

 

Analiza de nevoi și construirea programului de dezvoltare a competenţelor sociale şi emoţionale ale copiilor la nivel de unitate

-organizarea sesiunilor de lucru la grupă privind dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copii

- noţiuni generale de management al conflictului

curs

 

 

 

curs

aplicaţii

 

 

curs

 

 

aplicaţii

 

evaluare

 

 

 

 

Bică Andra

Cîţu Mihaela

 

2 (8h)

8.00-9.00

 

 

 

9.00-11.00

 

 

11.00-12.00

12.00-14.00

 

 

 

 

14.00-16.00

Principii de învăţare a competenţelor sociale şi emoţionale la vârsta preşcolară

 

Cum învaţă copiii comportamentele sociale şi emoţionale

 

Înţelegerea cauzelor emoţiilor

Prezentare și exemplificare:

comportamentele agresive

furia

comportamentele de anxietate socială

Recompensa şi formularea de reguli sociale

Prezentare și exemplificare:

comportamentul de pâră

copilul retras

comportamente de agresivitate

Aplicaţii practice pentru dezvoltarea

competenţelor sociale şi emoţionale

curs

 

 

 

curs

aplicaţii

 

curs

aplicaţii

 

 

 

 

curs

aplicaţii

evaluare

 

 

 

 

 

 

Bică Andra

Cîţu Mihaela

 

3 (6h)

8.00-14.00

 

 

 

 

Aplicaţii practice pentru dezvoltarea

competenţelor sociale şi emoţionale

Concluzii şi încheierea sesiunii de formare

curs

aplicaţies

evaluare

 

Bică Andra

Cîţu Mihaela

4 (2h)

13.00-15.00

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

evaluare

Bică Andra

Cîţu Mihaela

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

frecvenţă – 10%  (prezenţă fizică);

activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

     2. Resurse umane

  • prof. Bică Andra (formator judeţean), director CCD
  • prof. Cîţu Mihaela (formator judeţean)