Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: personal didactic de predare din învățământul primar

Justificarea ofertei:

Programul de formare își propune să sprijine profesorii în activități de tip STE(A)M, cu accent pe înțelegerea tendințelor curente în inovarea curriculumului specific învățământului primar. De asemenea, programul își propune să familiarizeze profesorii cu diverse platforme și instrumente colaborative pentru dezvoltarea competențelor interdisciplinare în predare și pentru integrarea eficientă a conceptelor științifice, tehnologice, inginerești, artistice și matematice în procesul de învățare, oferindu-le astfel posibilitatea de a crea medii de învățare stimulative, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor și abilităților secolului XXI.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Înțelegerea metodologiei STEAM și a metodelor și tehnicilor de integrare interdisciplinara a acesteia în comtext educațional;

- Dezvoltarea competențelor de proiectare, adaptare și implementare a principiilor STEAM în cadrul curriculumul pentru învățământul primar;

- Dezvoltarea competențelor în elaborarea de Resurse Educaționale Deschise STEAM prin intermediul platformelor și instrumentelor digitale.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Fundamentele educației STEAM.

Chestionar preliminar de identificare a grupului țintă

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2

Fundamentele educației STEAM. Abordări moderne

4 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

3(webinar față în față)

-

Tema 3

Proiectarea, adaptarea și implementarea principiilor STEAM în cadrul curriculumul pentru învățământul primar

6 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

4(webinar față în față)

-

Tema 4

RED STEAM. Platforme și instrumente digitale

 

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Tema 1 Fundamentele educației STEAM.

Chestionar preliminar de identificare a grupului țintă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 2  Fundamentele educației STEAM. Abordări moderne

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

Tema 3 Proiectarea, adaptarea și implementarea principiilor STEAM în cadrul curriculumul pentru învățământul primar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 4 RED STEAM. Platforme și instrumente digitale

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Portofoliu individual

 

Structura portofoliului de evaluare:

Tema 1: Colaborați cu un alt participant ( învățare colaborativă ) pentru a dezvolta o structură de proiect STEAM pentru o lecție sau o unitate de învățare existentă din curriculumul pentru învățământul primar. Dezvoltați o adaptare optimizată a acesteia, prin integrarea corespunzătoare a principiilor și abordărilor specifice educației STEAM.

Tema 2: Alegeți o platformă sau instrument digital și creați o Resursă Educațională Deschisă ca material suport în implementarea proiectului STEAM propus. Prezentați proiectul și explicați modul în care poate fi utilizat la clasă.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- Prof. Trușcă Adriana – prof. învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA),

- prof. Rogoveanu Elena Corina - prof. învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- Prof. Croitoru Elena Roxana, profesor discipline economice, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- Prof. Ciochina Ana Luisa, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD