Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: cadre didactice cu staut de suplinitor din învățământul preuniversitar care urmează să susțină examenul național de ocupare a posturilor vacante din învățământ.

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor suplinitori din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale. Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea învățământului preuniversitar 198/ 2023 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Inspectorul de specialitate va realiza baza de date a profesorilor debutanți care au identificat ca nevoie de formare participarea și perfecționarea la acest curs de specialitate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Forma de organizare a programului: formare față în față, webinarii sincron și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

Componentele Curriculumului Naţional

4

1 (webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

2

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

3

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

4

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1(webinar față în față)

3 (o oră webinar față în față + două ore asincron/ tema classroom)

-

5

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1 (față în față)

3 (aplicații față în față)

-

6

Managementul carierei didactice

2

1 (față în față)

 

1 ora (față în față)

7

Evaluare finală

2

 

 

2 (asincron online)

 

Total

24

6

15

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

 

 

08.00 -  10.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Componentele Curriculumului Naţional

două ore asincron/ tema classroom

II

(4h)

08.00 -  11.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

două ore asincron/ tema classroom

III

(4h)

08.00 -  10.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Teorie + aplicații + evaluare (webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

două ore asincron/ tema classroom

IV

(4h)

08.00 -  11.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

10.00 -  12.00

 

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

două ore asincron/ tema classroom

V

(6h)

08.00– 12.00

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

Aplicații

(față în față)

12.00 -  14.00

 

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

Managementul carierei didactice

(față în față)

VI

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Portofoliu individual

 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

ü  Proiectul unității de învățare

ü  Proiect didactic (cu resurse  online)

ü  Test de evaluare (3 categorii de itemi)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Udrescu Ana-Maria, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Mărăcine Simona Maria, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gheorghe Magdalena – profesor limba franceză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Cebotari Liliana – profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Iacob Ramona Claudia, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Bologa Cristiana, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Miu Lucian, inspector școlar general adjunct, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Statie Silviu inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciochină Luisa Ana, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA). Formator național

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciocan Vetuța – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Dobrete Florentina Adina – director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator național

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Iulia, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Lăcraru Laura, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- Prof. Tudosoiu Gheorghe Daniel, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator național

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Zamfir Adrian, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Roșca Aurelian, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, director Centrul de Excelență Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Tricuță Algina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Dumbrăvescu Dumitru, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Şandru Valeria – profesor metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator național

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gârban Simona Elena, psihologie/ consilier școlar, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Mărgărita Elena Antoanela, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator național

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Nițu Larisa, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator național

- prof. Mitu Laura, profesor învățământ preșcolar, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator național

- prof. Tudor Mădălina Maria, profesor învățământ preșcolar, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- prof. Ileana Andreea, profesor învățământ preșcolar, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

j) ”Învățământ primar”

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Calotă Ionel Adrian, prof. învățământ primar, grad didactic I, inspector școlar, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- prof. Ciucă Ana Maria, profesor învățământ primar, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD