Noutăți an școlar 2023-2024

Ordin acreditare:  OME 3921/04.04.2023

Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul primar și gimnazial

Scop: dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial de a proiecta și implementa activități de tip outdoor relevante pentru aplicarea Curriculumului național.

Nr. credite: 20 CPT

Nr. ore formare: 60 ore

Tip formare Blended Learning (24 de ore desfășurate sincron și 36 de ore asincron, platforma online)

Formatori: naționali, selectați de CCD București

Înscriere: în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”

Coordonator program: director CCD Dobrete Florentina Adina