Noutăți an școlar 2023-2024
 

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

„EDUCAȚIE MEDIA-ALFABETIZARE MEDIA PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ”, OMEN 4414/28.05.2020, 15 CPT – 29.09.2023

·         Public-țintă vizat

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  educația media și formarea gândirii critice în şcoală pentru realizarea unei școli moderne.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea educației incluzive în formarea școlii pentru toți.

Obiective

O.1. Formarea competențelor cadrelor didactice pentru predarea educației media în școală;

O.2. Dezvoltarea receptivității elevilor pentru educația media - premisă a formării cetățeanului activ în societate;

O.3. Utilizarea educației media pentru dezvoltarea gândirii critice și creșterea calității în educație.

Competenţe vizate:

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente din viața reală;

C.2.Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de informații utilizate de elevi;

C.3.Efectele pozitive și negative ale media asupra elevilor;

C.4.Realizarea profilului consumatorului de mesaje media din școală;

C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la educația media în școală.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I MODULUL I. Media în școală și societatea contemporană – 11 ore

II.  MODULUL II. Mass-media – mesajul și responsabilitatea socială – 11 ore

III. MODULUL III. Mesajele publicitare – 12 ore

IV.  MODULUL IV. Consumatorul de mesaje media – 12 ore

V.   MODULUL V. Educația media în școală -  13 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei