Noutăți an școlar 2023-2024

Ordin acreditare O.M.E. nr. 3306/22.02.2022

Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul primar și gimnazial

Nr. credite 12 CPT

Nr. ore formare 50

Tip formare Blended Learning

Cursul are ca obiectiv principal dezvoltarea capacității cursanților, cadre didactice care predau în învățământul primar și gimnazial, de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru re alizarea de resurse educaționale deschise/digitale (RED) și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Competenţe vizate

1. Utilizarea tehnologiilor digitale dedicate elaborării de resurse educaționale deschise.

2. Proiectarea pedagogică a resurselor educaționale digitale în scopul desfășurării de activități didactice semnificative și eficiente, adecvate domeniului disciplinei, grupului-clasă și condițiilor externe ale învățării.

3. Utilizarea responsabilă și sigură a mediului digital pentru activități educaționale.

Programul de formare cuprinde trei module:

Modulul 1 – Platforme pentru realizarea resurselor educaționale deschise

Modulul 2 – Perspectiva pedagogică a proiectării și utilizării RED

Modulul 3 – Utilizarea responsabilă și sigură a RED

Formatori: prof. dr. Diaconu Maria Aurelia, formatori acreditați ME

Înscriere: organizat în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, implementat de Ministerul Educației la nivel național.

Coordonator program: director CCD Luca Adrian