Noutăți an școlar 2023-2024

Casa Corpului Didactic Vâlcea, pentru personalul din învățământul preuniversitar, organizează programul de formare continuă „Curs de prim ajutor de bază”, cu durata de 24 ore. Această ofertă este înregistrată pe SEAP, valoarea cursului fiind de 170 lei.

 Atașăm link-ul pentru consultarea ofertei de cursuri cu taxă:

https://ccdvl.ro/index.php/1851-anunt-cursuri-de-formare-disponibile-in-sistemul-electronic-de-achizitii-publice

Pentru unitățile școlare în care se constituie grupe de minimum 25 de persoane, CCD Vâlcea poate desfășura această activitate la sediul unității de învățământ.

Facem precizarea că oferta noastră vine în întâmpinarea obligației de perfecționare continuă a salariaților din învățământul preuniversitar conform alin. (1) și (11) ale art. 188 din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023.

*Înscrierea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru toate cursurile din oferta de formare se face on-line pe site-ul instituției la secțiunea Oferta Formare, prin link-ul:

https://ccdvl.ro/index.php/oferta-de-formare/oferta-2023-2024