Noutăți an școlar 2023-2024

PROIECT “Împreună pentru noi oportunități în regiunea SV Oltenia”
Contract POCU/726/6/12/136287
Regiunea de implementare: SV OLTENIA, jud.: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea
Obiectivul general al proiectului - cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, in special in randul adultilor cu un nivel scazut de calificare si a persoanelor cu varsta de peste 40 ani, la nivelul regiunii SV Oltenia
GRUPUL TINTA al proiectului este format din 501 persoane angajate (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare sau nu, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

In cadrul proiectului grupul tinta va participa la urmatoarele ACTIVITATI GRATUITE ONLINE :
• Sesiuni de Consiliere profesionala si tutorat
• Curs de Competente antreprenoriale, autorizat ANC - 40 de ore
• Curs de Competente sociale si civice - 20 de ore
• Curs de Competente digitale - 20 de ore
• Sesiuni de Coaching de dezvoltare personala
• Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.


Cursurile vor fi organizate in intervalul orar 17:00 – 21:00

Persoanele fizice care vor face parte din grupul tinta al proiectului trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele criterii:
• sa aiba domiciliul/resedinta in mediul rural sau in cel urban in regiunea SV Oltenia
• au implinit 25 de ani si au sub 65 de ani;
• sunt angajati (inclusiv PFA și întreprinderi individuale)
• sa nu beneficieze de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU pentru Axa prioritara 6: Educatie si competente.

Pentru selectia in grupul tinta:


SE VOR COMPLETA DOCUMENTELE ATASATE:
• Cerere de inscriere in proiect
• Formular de inregistrare individuala
• Declaratie privind apartenenta la grupul tinta, evitarea incompatibilitatii si a confictului de interese
• Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
• Declaratie privind evitarea dublei finantari
• Adeverinta eliberata de locul de muncă prin care să se menționeze data si numar Contract de munca, funcția ocupată de angajat si codul COR al functiei;
• Declaratie participare curs online
• Test aptitudini


si SE VOR ADUCE LA DOSAR URMATOARELE:
• Carte de identitate (in copie), care atestă domiciliul în regiunea SV Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea) si viza de flotant valabila (in copie), pentru cei cu resedinta în regiunea SV Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea);
• Certificat de naștere (in copie);
• Certificat de căsătorie – daca este cazul de schimbarea numelui (in copie);
• Ultima diploma de studii absolvite (in copie) – minim 10 clase absolvite
•Pentru angajatii pe cont propriu (PFA, II) - certificat constatator de la Registrul Comertului actualizat.

Mai multe detalii   AICI .