Marți, Februarie 09, 2016
Text Size

  1.Criterii curriculare

  Publicul  ţintă vizat:bibliotecari şcolari

  Justificarea ofertei: Bibliotecile sunt principalele structuri implicate în culegerea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor. Ele sunt centre de informare, cercetare, documentare şi pun la dispoziţia utilizatorilor informaţii din toate domeniile. Biblioteca, bibliotecarii sunt nevoiţi să adopte noi forme de organizare, structuri moderne, informatizate şi să comunice cu un public numeros, diversificat, exigent. Formarea continuă a celor care lucrează în biblioteci devine o prioritate, din acest punct de vedere

  Durata:   24 ore de formare

  Curriculum-ul programului:

  a. Competenţe vizate

  • Abilitarea bibliotecarilor şcolari în activitati specifice biblioteconomiei
  • Însuşirea noutăţilor apărute în domeniu
  • Consolidarea pregătirii profesionale a bibliotecarilor şcolari
  • Punerea în practică a cerinţelor şi cunoştinţelor însuşite

  b. Planificarea moduleler tematice

  Modul tematic

  Total ore

  Teorie

  Aplicaţii

  Evaluare

  Evidenţa publicaţiilor

  2 ore

  1 oră

  1 oră

  -

  Dezvoltarea colecţiilor

  §  tipuri de documente

  §  principiile dezvoltării colecţiilor                   

  2 ore

  1 oră

  1 oră

  -

  Catalogarea publicaţiilor

  5 ore

  2 ore

  2 ore

  1 oră

  Indexarea publicatiilor

  -limbaje de indexare cu sructură ierarhica

  - indexarea coordonată

  5 ore

  2 ore

  2 ore

  1 oră

  Sisteme informatizate de bibliotecă

  2 ore

  1  oră

  1oră

  -

  Utilizatorii şi nevoile lor de informare

  2 ore

  2 ore

  -

  -

  Legislaţie de bibliotecă

  2 ore

  2 ore

  -

  -

  Proceduri in biblioteca scolara

  2 ore

  2 ore

  -

  -

  Evaluare finală

  2 ore

  -

  -

  2 ore

  Total

  24 ore

  13ore

  7 ore

  4        ore

  c.  Calendarul programului

  Ziua

  Interval orar

  Tema

  Tip activitate

  Formator

  1

  9,00-11,00

  11,00-13,00

  13,00-15,00

  15,00-17,00

  Evidenta publicatiilor

  Dezvoltarea colecţiilor

     - tipuri de documente

     - principiile dezvoltării colecţiilor 

  Catalogarea publicaţiilor                 

  Curs

  Aplicaţii

  evaluare

   

   

   

  Puranu Georgeta

  2

  9,00-11,00

  11,00-13,00

  13,00-15,00

  15,00-17,00

  Indexarea publicaţiilor

  Sisteme informatizate de bibliotecă              

  curs

  aplicaţii

  evaluare

  3

  9,00-11,00

  11,00-13,00

  13,00-15,00

  Utilizatorii şi nevoile lor de informare

  Legislaţie de biblioteca

  Proceduri in biblioteca scolara

  curs

  aplicaţii

  evaluare

  4

  9,00-11,00

  Evaluare finală

  evaluare

  Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

  Evaluare teorie

  Evaluare aplicaţii

  Evaluare finala

   prezenţa si implicare

  activitatea la seminar –  (prezenţă activă)

  Realizarea unui portofoliu tematic

  2. Resurse umane

  • Bibliotecar Puranu Georgeta – formator judetean

  Calendar

  Februarie 2016
  L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 1 2 3 4 5 6

  Vremea