Activitatea în anul școlar 2017-2018

Program

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Luca Adrian 800-1630 1000-1630 800-1630

1000-1630

800-1400

Ciobanu Dumitru

800-1630

800-1630 800-1630 800-1600

800-1030

 Șandru Valeria 800-1700 800-1500 800-1700 1200-1800 1200-1700
           
Diaconescu Cristina          
Dumitrana Varinia 0800-1630 0800-1630 0800-1630 0800-1630  0800-1400

Puranu Georgeta

0800-1630 0800-1630 0800-1630  0800-1630  0800-1400

Dăscălete-Burtea
Alexandru Constatin

0800-1630 0800-1630  0800-1630  0800-1630 0800-1400

 

 

 Telefoanele personalului încadrat la
Casa Corpului Didactic Vâlcea

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția Telefon
1 Luca Adrian Director

0350421398 - C.C.D.

0749232353

2
Ciobanu Dumitru
Profesor metodist
0748873966/0350431519
3 Şandru Valeria Profesor metodist 0773969937/0350431521
4
 
   
5 Diaconescu Cristina Profesor metodist 0350431521
6 Dumitrana Varinia Administrator financiar 0771648511
7
Puranu Georgeta
Bibliotecar  0771726708 
8
Dăscălete-Burtea
Alexandru Constantin
Informatician 0758079943/0350431519