Noutati an scolar 2021-2022

În perioada 15.11.2021-20.12.2021 are loc inscrierea pentru cursurile de formare din Oferta CCD. Oferta o puteti consulta aici.

Având în vedere prelungirea stării de alertă și necesitatea de a stabili măsurile care se vor aplica pe durata acesteia, accesul în Casa Corpului Didactic Vâlcea, începând cu data de 25.10.2021, se va realiza conform următoarelor condiții:

a) Program cu publicul:

LUNI: 10-12

În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.