Noutati an scolar 2021-2022

Având în vedere prelungirea stării de alertă și necesitatea de a stabili măsurile care se vor aplica pe durata acesteia, accesul în Casa Corpului Didactic Vâlcea, începând cu data de 25.10.2021, se va realiza conform următoarelor condiții:

a) Program cu publicul:

LUNI: 10-12

În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.

Casa Corpului Didactic Valcea anunta selectia cadrelor didactice pentru participarea la programul de formare PROF.

Începând cu sfârșitul lunii septembrier încep activitățile unei noi serii în cadrul programului de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Conditia obligatorie este sa aveti gradul DEFINITIV și sa aveti ore de predare la clase de nivel gimnazial cu precădere la disciplinele Limba franceză, Chimie, TIC, Educație socială, Educație Tehnologică, Arte, Educație fizică și sport. 

Link formular înscriere click AICI . Inscrierea se face pana pe data de 22.09.2021.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.