Către toate unitățile de învățământ,

În atenția domnilor/ doamnelor director,
 
Vă transmitem documentatia necesara selecției profesorilor mentori în conformitate cu “Metodologia de constituire a corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice”.
În fișierele atașate, aveți:
  1.  Metodologia aprobată prin OMECTS nr.5485/29.09.2011,
  2. Calendarul desfăşurării concursului pentru selecţia profesorilor mentori pentru inserţie profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare,
  3. Procedura operationala privind “ Selectia profesorilor mentori pentru insertia profesionala a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare din judetul Valcea”;
  4. Cerere de inscriere tip,
  5. Nota MECTS nr.27068/26.01.2012.