1. Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Grup țintă: personal didactic de conducere, membrii CA, personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar. 

Justificare:   programul este consecinţa O.M.E.N. nr. 5144 / 26.09.2013  privind aprobarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie şi dezvoltă participanţilor competenţe de a practica şi de a forma norme de conduită morală, etică şi de integritate în domeniul managementului educaţional şi al educaţiei privind anticorupţia. 

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare: ISJ Vâlcea

Curriculumul programului:

a. Competenţe vizate :

1. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în mediul socio-profesional actual;

2. Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale şi de implementare a măsurilor preventive, în contextul legal privind anticorupţia.

3. Autoevaluarea calității profesionale prin aplicarea normelor de deontologie profesională

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: chestionare, portofoliu cuprinzând fişele de reflecţie completate după fiecare activitate de formare şi produsele realizate în timpul activităţilor de formare

2. Resurse umane :

a. Formatori implicați:

- Inspector școlar general, prof. Andreianu Mihaela, profesor socio – umane, grad didactic I, formator național;

- Inspector școlar general adjunct, prof. Toma Mirela, grad didactic I, formator național;

- prof. Luca Adrian – profesor doctor în filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria