1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: profesori de franceză din învățământul preuniversitar.

Justificare: Acest stagiu de formare se doreste un sprijin pentru profesorii debutanti in mod prioritar. El este conceput ca o insusire si aplicare metodologica a fundamentelor CECRL din perspectiva comunicativ-actionala (Claire Bourguignol). Profesorii vor descoperi o alta modalitate de a preda, de a-si construi demersul didactic prin integrarea TIC, prin intelegerea mecanismelor generale ale acestui demers didactic, vor putea sa elaboreze singuri un sistem de competente-cheie pentru elevi in functie de nivelul clasei si de scopul vizat, sa-si structureze continuturile si obiectivele in jurul notiunii de actiune, sa elaboreze scenarii didactice, teste si grile de evaluare din aceasta perspectiva activ-participativa. Unitatile tematice ale programelor scolare in vigoare vor fi astfel transformate in « unitati de actiune », elevii devin “actanti responsabili” in realizarea sarcinilor de lucru precise date de profesor. Acesta devine moderator,  asistent de invatare, organizator, persoană care proiectează, coordoneaza, sistematizează. Aceasta metodologie confera « o misiune », un sens invatarii luand in calcul interesele elevilor, permite un invatamant deschis cu forme diferite de lucru, parteneriat si exercitii pentru toate nivelurile de limba conform CECRL.

Durata: 24 de ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

1. Selectarea resurselor/auxiliarelor adecvate (documente autentice ca suport)

2. Elaborarea de activitati care stimuleaza autonomia elevilor si constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor

3. Optimizarea comunicarii si dezvoltarea dinamicii de grup prin activitati creative.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle 

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Construire une unité didactique

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Séquence  pédagogique online

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle

Construire une unité didactique

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Séquence  pédagogique online

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

  • fise de proiecte didactice,
  • o grilă de evaluare

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- Udrea Mihaela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Barbu Marcela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria