1.  Criterii curriculare

Denumirea programului:

”Inteligența emoțională și coachingul în sala de clasă”

Public ţintă vizat:

Personal didactic

Justificare (necesitate, utilitate):

Adaptarea utilizării abilităților și tehnicilor de coaching în predare-evaluare, rezolvare de conflicte, comunicare, empatizare;

Utilizarea resurselor tehnicilor de coaching pentru ridicarea gradului de atenție și înțelegere a lecțiilor, de către elevi,care este una din cele mai importante provocări pentru un cadru didactic;

Adaptarea profesorilor în a coordona activitatea didactică prin tehnici de coaching, îmbinându-l cu mediul online la lecții, atitudine și mediu care sunt foarte agreate de elevi;

Dezvoltarea abilităților de relaționare profesor-elev; profesor-părinte;

Dezvoltarea abilităților elevilor de a utilize tabletele, laptopul, telefonul la lecții în scop educative prin tehnici de coaching.

Durata (număr total de ore de formare):

26 ore

Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Competenţe vizate:

 • Consolidarea competenţelor de coaching;
 • Identificarea potenţialului empatic al elevilor;
 • Stimularea autonomiei în învăţarea prin utilizarea thenicilor de coaching;
 • Formarea abilităţii de a utiliza tehnici de coaching în scopuri educative la  lecții, consiliere și de a  realize resurse adaptate nivelului elevilor;

Planificarea modulelor tematice:

 • Modul I : Introducere. Prezentarea programului

Erasmus+, a proiectului și a cursului ” ”Inteligența emoțională și coachingul în sala de clasă”-1,8 ore

 • Modul II : Teoriei inteligenţei emoţionale și abilitățile de coaching pentru personalul din învățământ3,5 ore;
 • Modul III: Leadeship-Coaching - 4 ore;
 • Modul IV: Abilități de coaching și negativitatea în sala de clasă - 4 ore;
 • Modul V: Abilitățile de coaching și comunicarea- 3,5 ore;
 • Modul VI: Abilitățile de coaching și gestionarea conflictelor- 4 ore;
 • Modul VII: Consilierea elevilor prin metoda GROW, în 4 pași- 3,2 ore;
 • Evaluare – 1,5 ore.

Calendarul programului:

 • Semestrul II: o sesiune de formare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare prin realizare de portofoliu în format digital încluzând materiale digitale realizate pentru disciplina predată cu fiecare din temele cursului de față

2. RESURSE UMANE

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):

Drăguț Violeta-studii universitare de lungă durată, studii masterale, formare europeană Erasmus;

Ghițulescu Daniela-studii universitare de lungă durată, studii masterale, formare europeană Erasmus;

Bărbulescu Renata Florentina-studii universitare de lungă durată, studii masterale;

Diaconescu Eugeniu Cristinel-studii universitare de lungă durată, studii masterale;