1.Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tânărului cu cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Educarea tinerilor pentru independență și flexibilitate le permit acestora exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări și asigură flexibilitate în managementul carierei.

Durata programului: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații. 

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cunoștințe despre sine

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Informații ocupaționale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Luarea deciziei

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Planificare

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Rezolvare de probleme

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cunoștințe despre sine

Informații ocupaționale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Luarea deciziei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Planificare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Rezolvare de probleme

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- Prof. Nițu Larisa, psihologie, gradul didactic I, inspector școlar ISJ Vâlcea certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru