Simpozionul Național „Sport pentru toți, sănătate pentru toți”

EDIȚIA a XVII-a

DATA: 17 MAI 2021

LOCUL DE DESFĂȘURARE: ISJ VÂLCEA – ONLINE

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/muq-kwnr-rhc

ISTORIC: Simpozionul se află la a XVII-a ediție, manifestările anterioare bucurându-se participări ale cadrelor universitare din București, Craiova, Pitești, Sibiu și Vâlcea, precum și ale cadrelor didactice din toata țara.

ARGUMENT:

„Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată...lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual”.

J.J. Rousseau

GRUP ŢINTĂ

 Cadre didactice universitare

 Cadre didactice preuniversitare: educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional și liceal

 Personal didactic auxiliar

 Personal nedidactic

NUMĂR PARTCIPANȚI ESTIMAT:

 Peste 100 cadre didactice din toată țara.

SCOP:

Asigurarea cadrului dezvoltării continue, a organizării şi funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport şi a aplicării corecte a prevederilor legale în vigoare.

OBIECTIVE:

 Promovarea activităților de educație fizică și sport pentru implementarea unui stil de viaţă sănătos.

 Optimizarea calității educației prin demersuri didactice interactive, centraye pe elev.

 Stimularea procesului de formare continuă a personalului didactic şi ameliorarea calităţii educaţiei şcolare.

 Valorificarea opiniilor și a valențelor creative ale cadrelor didactice.

 Cointeresarea cadrelor didactice în depistarea copiilor cu calități pentru acest sport.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 Consolidarea relațiilor dintre cadrele didactice în vederea creșterii calității învățământului preuniversitar;

 Crearea unei rețele de comunicare la nivelul învățământului preuniversitar;

 Îmbogățirea experienței didactice a participanților.

COORDONATORII SIMPOZIONULUI:

Prof. Mihaela ANDREIANU - Inspector Școlar General I.S.J. Vâlcea

Prof. Mirela Toma – Inspector Școlar General Adjunct I.S.J. Vâlcea

Prof . Cornea Maria - Inspector Școlar de Specialitate I.S.J. Vâlcea

Prof. Adrian Luca - Director Casa Corpului Didactic Vâlcea

COLABORATORI:

Prof. Adrian Ionel Calotă - Inspector Școlar I.S.J. Vâlcea

Prof. Iuliana Claudia Gavrișiu - CNI „Matei Basarab” Rm. Vâlcea

Informatician – Alexandru Dăscălete – CCD Vâlcea

Regulamentul AICI