Invităm toate cadrele didactice să participe la o dezbatere cu privire la activitățile de practică pedagogică printr-o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Simpozionul are ca scop schimbul de experiență între profesori, având în vedere îmbunătățirea procesului instructiv-educativ al elevilor și al cadrelor didactice conform schimbărilor sistemului educațional  modern european ce pune bazele unui concept de implementare a practicii pedagogice în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

Simpozionul se desfășoară pe trei secțiuni :

  1. Învățământ universitar
  2. Învățământ preuniversitar, nivel gimnazial, liceal
  3. Învățământ preuniversitar, nivel primar
  4. Învățământ preuniversitar, nivel preșcolar 

Urmărind:

  • „Importanța stabilirii unor standarde de calitate pentru practica pedagogică”.
  • „Modele de educație diferențiată în sistemul educațional actual”

Invitații din mediul academic și universitar pot participa la oricare din cele trei secțiuni.

Desfăşurarea lucrărilor sesiunii:

SÂMBĂTĂ  20 APRILIE 2019 ORA 10:00 , – Sala de festivităţi a Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Rm. Vâlcea

Fișa de înscriere   AICI