1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadrele didactice, consilieri şcolari

Justificarea ofertei: O personalitate armonioasă, cu un înalt nivel al inteligenţei emoţionale se dezvoltă prin formarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada şcolarităţii. Prin această activitate urmărim diseminarea în rândul cadrelor didactice a exemplelor de bună practică privind competenţele emoţionale şi sociale.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

  1. Competenţe vizate:
  • Creşterea nivelului de conştientizare cu privire la dezvoltarea socio-emoţională;
  • Identificarea unor strategii eficiente pentru consolidarea relaţiei şcoală-familie-copil;
  • Exersarea unor strategii eficiente în dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii-evaluare

Conceptul de dezvoltare. Teorii privind dezvoltarea

4

1

3

Etapele de dezvoltare şi dinamica personalităţii

4

2

2

Rolul familiei in creşterea şi dezvoltarea copilului

8

3

5

Dezvoltarea abilităţilor socio emoţionale la copii şi adolescenţi

6

2

4

Evaluare finală

2

 

 

Total

24

8

14

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

Conceptul de dezvoltare. Teorii privind dezvoltarea

curs

aplicaţii

 

Prof. Nichita Ligia

 

Prof. Lupu Daniela

2

Etapele de dezvoltare şi dinamica personalităţii

curs

aplicaţii

evaluare

3

9-17

Rolul familiei in creşterea şi dezvoltarea copilului

curs

aplicaţii

evaluare

4

9-17

Dezvoltarea abilităţilor socio- emoţionale la copii şi adolescenţi

curs

aplicaţii

evaluare

5

10-12

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Prof. Nichita Ligia, Liceul Tehnologic Henri Coandă Rm. Vâlcea

Prof. Lupu Daniela, CJRAE