1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Justificarea ofertei: dezoltarea competențelor specific de proiectare a curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a activităților de învățare în contexte nonformale și informale

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

- Proiectarea de activități specific interdisciplinare,

- Utilizarea de metode, tehnici, procedee în context nonformal și formal,

- Integrarea metodelor de lucru în cadru formal și informal,

- Dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate.

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Managementul proiectelor. Noțiuni de bază.

4h

2h

2h

Abordarea integrată a curriculum-ului.

4h

2h

2h

Metode, tehnici, procedee în context formal și nonformal

7h

2h

5h

Proiectare și evaluare în cadrul activităților

7h

1h

6h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

24 h

h

h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

1. Managementul proiectelor. Noțiuni de bază.

2. Abordarea integrată a curriculum-ului.

Curs

 

 

Șandru Valeria

 

 

Samoilă Daniela

 

 

Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

3. Metode, tehnici, procedee în context formal și nonformal

4. Proiectare și evaluare în cadrul activităților

Curs

10.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Curs

III

( 6 ore)

8.00-14.00

4. Proiectare și evaluare în cadrul activităților

Aplicații

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

        Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

      Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Grafic de activități specifice pentru Săptămâna Altfel.

Proiectarea unei activități de învățare

     Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2.Resurse umane

- prof. Din Maria Andreea, inspector de specialitate, formator judeţean

- prof. Samoilă Daniela, profesor metodist CCD, formator judeţean

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD,formator judeţean