1.Criterii curriculare

 Publicul ţintă vizat: cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe

Justificarea ofertei: Competenţele necesare coordonatorilor de proiecte şi programe, responsabililor comisiilor metodice se referă la competenţe de planificare şi proiectare, organizatorice, curriculare, de gestionare/mediere a unor situaţii conflictuale şi de criză, de motivare şi evaluare. Cursul îşi propune formarea competenţelor manageriale necesare responsabililor comisiilor şi colectivelor metodice, coordonatorilor de proiecte şi programe educative.

Durata:24 ore

 Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-    Competenţe manageriale necesare coordonatorilor de proiecte şi programe:

-    De a elabora documentele necesare portofoliului coordonatorului de programe şi proiecte educative,

-    De a utiliza strategii de planificare, organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a activităţii educative, din perspectiva managementului prin obiective;

-    De a aplica instrumente specifice activităţii de planificare, proiectare, monitorizare şi evaluare.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

I. Managementul prin obiective din perspectiva educatiei nonformale

2

1

1

II. Cadrul legal de organizare şi funcţionare a activităţii educative

1

1

-

III. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice –analiză de nevoi, proiectare, planificare, operaţionalizare.

2

1

1

IV. Stiluri de conducere, roluri şi competenţe.

1

1

0

V. Instrumente pentru proiectarea şi planificarea activităţilor – plan managerial, plan operaţional, parteneriate.

5

2

3

VI. Portofoliul coordonatorului de programe şi proiecte educative

5

2

3

VII. Domenii de activitate ale coordonatorului de programe şi proiecte educative. Parteneriate.

4

2

2

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

10

10

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-14

 Managementul prin obiective din perspectiva educatiei nonformale

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

Cadrul legal de organizare şi funcţionare a activităţii educative

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice –analiză de nevoi, proiectare, planificare, operaţionalizare.

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

2

9 - 15

Stiluri de conducere, roluri şi competenţe.

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

Instrumente pentru proiectarea şi planificarea activităţilor – plan managerial, plan operaţional, parteneriate.

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

3

9-15

Portofoliul coordonatorului de programe şi proiecte educative

curs

aplicaţii

Lăcărmioara Împăratu

4

9 - 13

Domenii de activitate ale coordonatorului de programe şi proiecte educative. Parteneriate

curs

aplicaţii

Trăistaru Gabriela

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Trăistaru Gabriela

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Formatori:

Prof. Trăistaru Gabriela, inspector specialitate, formator județean

Prof.Lăcrămioara Împaratu, inspector general adjunct, formator judetean