În perioada 22.01 -29.01.2016 la CCD Vâlcea se desfășoară cursul avizat MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE MOBILITATE ȘI PARTENERIAT STRATEGIC ÎN PROGRAMUL ERASMUS +.

Formatori: Mărăndici Tatiana pentru parteneriate strategice Erasmus+, Matei Marilena și Croitoru Roxana pentru mobilitate Erasmus+. La acest curs participă cadrele didactice care au depus cerere de înscriere la CCD Vâlcea.

Acest curs oferă informații referitoare la modalitatea de a elabora și de a depune formularul de aplicație pentru proiecte în cadrul programului Erasmus+.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2015.

Prin participarea la proiecte elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să cunoască alte culturi și sisteme educaționale, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. Aceste proiecte facilitează schimbul de bune practici în domeniul școlar și profesional, noi metode de predare-învățare și deschiderea școlilor spre spațiul european.

Proiectele de mobilitate Erasmus+ se adresează celor interesaţi de dezvoltarea profesională, schimb de experienţă şi transfer de bune practici.

Dobândirea de cunoştinte şi competenţe inclusiv invăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.

De asemenea, Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină.
Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperarii, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.

Pentru domeniul școlar pot fi depuse următoarele tipuri de proiecte:
1. Proiecte de parteneriat strategic care implică doar şcoli
2. Proiecte de parteneriat strategic care promovează cooperarea ȋntre autorităţi locale/regionale cu rol ȋn educaţie. 

Ȋn Romȃnia instituţiile eligibile să depună un astfel de parteneriat sunt: ISJ-urile, consiliile locale/judeţene şi primăriile. Pentru fiecare ţară/regiune implicată, parteneriatul trebuie să includă cel puţin:

  • o autoritate locală sau regională cu rol ȋn educaţie;
  • o şcoală;
  • o organizaţie activă ȋn domeniul educaţiei, formării profesionale şi tineretului sau de pe piaţa muncii.

3. Proiecte de parteneriat strategic ȋn care sunt implicate instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, cât și alte tipuri de organizații (şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CCD-uri, ONG-uri, etc)
4. Proiecte de parteneriat strategic cross-sectoriale cu impact predominant pe domeniul şcolar

Termenele limită pentru trimiterea online a formularelor de candidatură pentru anul 2016 sunt următoarele: 

2 februarie 2016, ora 13.00 pentru: Proiecte de mobilitate pentru educaţia adulţilor, Proiecte de mobilitate şcolară, Proiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)

Pentru proiectele de parteneriat strategic:

  • 2 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
  • 31 martie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educația adulților, formare profesională, școlar și universitar
  • 26 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
  • 4 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret