1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Profesionalizarea carierei didactice prin mentorat

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

  • Cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;
  • Aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
  • Utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
  • Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;
  • Dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Bazele conceptuale şi modele ale mentorului

5

1

3

1

Managementul calităţii activităţii de practică pedagogică

5

1

3

1

Standarde de calitate în practica pedagogică

5

1

3

1

Etape în desfăşurarea practicii pedagogice

5

1

3

1

Evaluare finală

4

 

 

 

Total

24

4

12

8

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Bazele conceptuale şi modele ale mentorului

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

2

8-14 1 h pauză

Managementul calităţii activităţii de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

3

8-14 1 hpauză

Standarde de calitate în practica pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

4

8-14 1 h pauză

Etape în desfăşurarea practicii pedagogice

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru: frecvenţă - 10% (prezenţă fizică); activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain – stormingul, interviul, înregistrări audio-video, proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2. Resurse umane

  • Turmacu Carmen - prof. dr. fizică, grad didactic I; formator
  • CV europass