1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Metode active de învăţare; învăţarea prin cooperare

 • Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
 • Public – ţintă vizat:Personal didactic din învăţământul preuniversitar
 • Justificarea ofertei:

Programul propus are în vedere schimbările determinate de reforma din învăţământul românesc care  necesită formarea unor cadre didactice capabile sa transmită cunoştinţe şi să formeze deprinderi, atitudini şi abilităţi necesare educării şi formării tinerilor. Învăţarea centrată pe elev şi formarea acestoră pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii impune perfecţionarea  pregătirii metodice a profesorilor  în scopul sporirii eficienţei lecţiei, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere ştiinţific.

 • Durata cursului: 24 ore
 • Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

 • Deschidere  faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale;
 • Adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant.

Planificarea pe stagii/ modele tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Tehnici de organizare a discuţiilor şi dezbaterilor.

4 h

1 h

 2,5h

0,5h

2.Strategii de abordare a textelor ştiinţifice şi literare. Citirea activă.

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3.Învăţarea prin cooperare. Planificarea şi evaluarea învăţării active şi a învăţării prin cooperare.

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4.Predarea ca răspuns la nevoile individuale ale fiecărui elev. Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

1.     

(8 ore)

8.00-9.00

1.Tehnici de organizare a discutiilor si dezbaterilor

Curs

Prof. Apostol Doiniţa

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Strategii de abordare a textelor ştiinţifice şi literare. Citirea activă.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

2.     

(8 ore)

8.00-10.30

3.Învăţarea prin cooperare. Planificarea şi evaluarea învăţării active şi a învăţării prin cooperare.

Curs

Prof. Barbu Liliana

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

3.     

(8 ore)

8.00-10.00

4.Predarea ca răspuns la nevoile individuale ale fiecărui elev. Activitatea diferenţiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa

Prof. Barbu Liliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 

Modalităţi de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-o planificare anuală/semestrială;

- proiectul unei unităţi de învăţare;

- proiectul unei lecţii cuprinsă în unitatea de învăţare aleasă în care să fie evidenţiate metodele activ-participative adecvate tipului de lecţie şi particularităţilor colectivului de elevi.

2. Resurse umane

Formatori implicaţi:

 • prof. Apostol Doinița, prof. gr. I, formator judeţean
 • prof. Barbu Liliana, prof. gr. I, formator judeţean