Noutăți an școlar 2023-2024

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE TRANSDISCIPLINARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, acreditat cu O.M. nr 6053/23.11.2020 – 24.11.2024

·         Public-țintă vizat

Public-țintă: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Dezvoltarea tehnologiei a adus cu sine în societatea actuală, la nivel global, o integrare a acesteia pe toate planurile, formând în același timp un mediu propice creșterii eficienței unor procese. Acest fenomen a apărut inclusiv pe plan educațional, tehnologia jucând în aceste zile un rol indispensabil în procesul educațional, fie la nivel de optimizare a unor procese organizatorice, fie ca un instrument eficient integrat în procesul de predare, învățare sau evaluare.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Obiective

O.1.     Formarea unei gândiri structurate, de tip algoritmic, în cadrul folosirii instrumentelor tehnologice moderne;

O.2.     Implementarea și folosirea noilor tehnologii în cadrul activității de zi cu zi;

O.3.     Formarea unor competențe de aplicare a tehnologiei în mod transversal, în domenii variate;

O.4.     Formarea unei baze informaționale și a unei serii de abilități folositoare pentru utilizarea altor tipuri de instrumente hardware sau software decât cele prezentate în cadrul cursului;

O.5.     Stabilirea și simularea diverselor cazuri uzuale de folosire a competențelor dobândite în mediul economic, social și personal;

O.6.     Proiectarea activităților extra-curriculare și non-formale cu ajutorul instrumentelor tehnologice.

Competenţe vizate:

·         Înțelegerea și folosirea noțiunilor de bază privind tehnologia informației și a comunicațiilor

·         Folosirea sistemului de operare Microsoft Windows și recunoașterea particularităților diverselor sisteme de operare

·         Proiectarea și construirea unei clase digitale

·         Folosirea rețelei de Internet și realizarea corespondenței electronice

·         Procesarea de text: corectarea, tehnoredactarea și formatarea textelor

·         Calcul tabelar

·         Folosirea sistemelor de gestiune a bazelor de date

·         Crearea suporturilor electronice pentru prezentare

·         Folosirea noțiunilor primare de securitate și etică informatică

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

-  Modulul 1 – Noțiuni teoretice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (12h30’)

-  Modulul 2 – Sisteme de operare, aplicații și Internet (11h30’)

-  Modulul 3 – Clasa digitală și suita Microsoft Office (22h)

-  Modulul 4 – Proiectarea unei clase digitale (8h30’)

-  Modulul 5 – Integrarea soluțiilor software (3h30’)

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei