Noutati an scolar 2022-2023

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru didactice constând în conștientizarea pericolelor care apar datorită dezvoltării tehnologiei IT și a  utilizării rețelelor de socializare în educația și dezvoltarea personalității copiilor

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
  • aprofundarea cadrului legislativ;
  • analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii orelor de dirigenție în scopul limitării  efectelor negative ale fenomenului informatic ;
  • organizarea activităţilor de dirigentie;
  • aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală înlăturarea pericolelor ce apar odată cu folosire internetului;

 

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

1.Dirigintele – atribuții și responsabilități față de formarea copiilor în relația lor cu Internetul

2

1

1

2. Riscurile asociate cu folosirea Internetului și a noilor tehnologii

2

1

1

3. Hărțuirea online

2

1

1

4. Furt de date personale și imaginea online

2

1

1

5. Dependența de internet

2

1

1

6. Conținut dăunător și ilegal

2

1

1

7. Ademenirea în mediul online

2

1

1

8. Sexting

2

1

1

9. Criminalitatea informatică

2

1

1

10. Protecția copiilor

2

1

1

11. Evaluare finală

4

 -

 

Total

24

10

10

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

1.Dirigintele – atribuții și responsabilități față de formarea copiilor în relația lor cu Internetul

2. Riscurile asociate cu folosirea Internetului și a noilor tehnologii

3. Hărțuirea online

4. Furt de date personale și imaginea online

curs

aplicaţii

 

Nicula Florentina Cristina

 

2

9-17

5. Dependența de internet

6. Conținut dăunător și ilegal

7. Ademenirea în mediul online

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

3

9-17

8. Sexting

9. Criminalitatea informatică

10.Protecția copiilor

 

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

 

4

9-13

Evaluare finală

evaluare

Nicula Florentina Cristina

 

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal cu prezentarea unui plan de lecție la dirigenție- ORA DE NET

2. Resurse umane

prof. Nicula Florentina Cristina – director CJRAE Vâlcea