MEN organizează selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului CRED, în conformitate cu Anunțul de Selecție 1927/CRED/09.09.2019 .

Toate informatiile necesare, pe siteul MEN - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2019/Concursuri/CRED_selectie%20nr.%205_experti_externi.pdf