1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Cursul îşi propune explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale comunicarii cât şi precizarea importanţei cunoaşterii factorilor de care depinde comunicarea în scopul construirii unui mesaj eficient.  Recunoaşterea şi clasificarea barierelor de comunicarece apar în procesul educaţional dar şi proiectarea unor metode de reducere a barierelor de comunicare educaţională va fi conţinuturi dezvoltate in vederea realizării unui model educaţional. Condiţiile de calitate ale unei comunicări strategice eficiente conduc la dezvoltarea aptitudinii de ascultare activă, ca factor de calitate a comunicării formative.

Durata: 24 de ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Cunoaşterea şi înţelegerea variabilelor ce influenţează comunicarea

2.Investigarea condiţiilor de calitate ale unei comunicări strategice eficiente

3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală

4. Proiectarea, susţinerea şi evaluarea unui discurs

5. Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare

b. Planificarea modulelor tematice

 

Modulul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noi repere teoretice privind comunicarea

6

1

4

-

2. Bariere de comunicare didactica

6

2

4

-

3. Managementul comunicarii didactice

6

2

4

1

4. Comunicarea profesională

4

1

3

-

5. Evaluare finala

2

 

 

2

TOTAL

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8.00 – 14.00

1.Noi repere teoretice privind comunicarea

Teorie + aplicații

 

Prof. Preoteasa Ana Maria

 Prof. Gherghinoiu Mihaela

II

8.00 – 14.00

2. Bariere de comunicare didactică

Teorie + aplicații

III

8.00 – 14.00

3. Condiţiile comunicării didactice eficiente

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8.00 – 13.00

4. Comunicarea strategica

Teorie + aplicații

V

9.00 – 11.00

Evaluare finala

 La alegere o temă:

Tema1 – Eficienţa comunicării didactice

Tema2 –  Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

- chestionare pentru cadrele didactice implicate;

- portofolii individuale ale cadrelor didactice