1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal de conducere , îndrumare şi control

Justificarea ofertei:

Scopul: Abilitarea cadrelor didactice pentru pentru a acţiona responsabil şi profesionist într-un mediu

descentralizat prin integrarea tehnologiei de informare și comunicare în managementul educațional

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • identificarea  variabilelor comunicării  și  a barierelor care  împiedică transmiterea/ receptarea/ înțelegerea corectă a unui mesaj;
  • cunoaşterea principalelor reguli pentru integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică;
  • reconstruirea culturii organizaţionale a mediului şcolar prin eficientizarea procesului de comunicare.

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Clarificarea conceptelor managementului educaţional

 

1

1

 

2. Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

 

1

2

 

Evaluare intermediară

 

 

 

1

3. Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

 

2

4

 

4. Aplicarea TIC în Management Educțional

 

2

8

 

Evaluare finala

 

 

 

2

Total

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

  1. Clarificarea conceptelor managementului educaţional
  2. Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

Teorie + aplicații

Prof. Din Maria Andreea

 

 

 

 

Prof. Burlan Adrian Eugen

II

8 - 13

1. Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

Teorie + aplicații

III

  1. - 13
  1. Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale
  2. Evaluare intermediară

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 15

1. Aplicarea TIC în Management Educțional

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Strategii: lucru  în  echipă,  dialog-dezbatere,  prezentări  de  documente  şi  reglementări  din  domeniu, aplicaţii, ateliere de lucru, elaborare de materiale

Modalităţi de evaluare: chestionare, produse finale, portofoliu

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul activităţilor de curs

2. Resurse umane:

Prof. Burlan Adrian Eugen, Școala Gimnazială Anton Pann Rm.Vâlcea

Prof. Din Maria Andreea, Școala Gimnazială Anton Pann Rm.Vâlcea