1. Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare curriculară
Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc sa-si imbunatateasca folosirea calculatorului in cadrul  activitatilor scolare si extrascolare
Justificarea ofertei: existenţa laboratoarelor de informatica din fiecare unitate scolara,  introducerea utilizarii calculatorului in cadrul activitatilor scolare duce îmbunătătirea  şi  chiar  restructurarea modului de predare-învățare-evaluare prin adaptarea  curriculumului fiecărei discipline la cerintele societătii informatizate, care necesită utilizarea, perfectionarea şi adaptarea continuă la concept

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: 
Competenţe vizate:

-          Identificarea  elementelor specifice sistemelor informatice

-          Prelucrarea informatiei în format digital

-          Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv

Planificarea pe stagii/ module tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Utilizarea aplicatie Word

5 h

1 h

3 h

1h

2. Calculul tabelar Microsoft Excel

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Prezentari Microsoft Power Point

5  h

1h

3h

1h

4. Internet, softuri educationale

7 h

3h

3h

1h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

6 h

12 h

6 h

 

Calendarul programului:


Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(5 h)

14-15

1. Utilizarea aplicatie Word

Curs

 

 

Prof.

Bologa Cristina

 

Prof. Tanasie

Daniela

15-18

Aplicaţii

18-19

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

2. . Calculul tabelar Microsoft Excel

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II
(5h)

14-15

3. Prezentari Microsoft Power Point

Curs

15-18

Aplicaţii

18-19

Evaluare

IV
(7 h)

8 – 11

4. . Internet, softuri educationale

Curs

11-14

Aplicaţii

14-15

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare 
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, , dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste,referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unei

prezentari a unei activitati scolare in Power Point sau  prezentare soft educational folosit

2. Resurse umane:

  • Prof.Bologa Cristina, formator județean
  • Prof. Tanasie Daniela, formator județean