I. PROGRAME ACREDITATE FARĂ TAXĂ

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

FORMATORI

I.1.

 Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe
(89 ore – 25 credite)

 

 

 

 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Insp. Apostol Doinița
Insp. Dobrete Adina
Prof. Coroiu Camelia
Prof. Ene Ana Gabriela
Prof. Sandu Elena Daniela
Prof. Stroescu Laura
Prof. Vlăsceanu Diana

I.2.

 Management organizaţional şi de grup
(82 ore – 24 credite)

Insp. Cumpănășoiu Sorin
Prof. Banu Denise
Prof. Diaconescu Carmen
Prof. Georgescu  Mariana
Prof. Olaru Domnica
Prof. Stan Ionela Roxana

I.3.

 Stategii de învățare activă în educația formală și informală
(82 ore – 24 credite)

Prof. Daneș Mariana
Prof. Lazăr Mariana
Prof. Nițoi Octaviana
Prof. Pascaru Mariana
Prof. Popescu Mirela
Prof. Predișor Daniela
Prof. Savu Nicolița

I.4.

 Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri
(44 ore – 11 credite)

profesori din învățământul secundar inferior și profesori din cabinetele de asistență psihopedagogică

Prof. psih. Calotă Daniela
Hoidrag Traian


II. PROGRAME  ACREDITATE  CU  TAXĂ

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

Formatori

II.1.

 Strategii de prevenire a părăsirii timpurii a școlii pentru copii proveniți din grupurile vulnerabile – 15 credite

 300 lei

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Insp. Apostol Doinița
Prof. Grama Aurelia
Prof. Șandru Valeria

II.2.

Abilitarea corpului de metodiști din învățământul preuniversitar – 10 credite

300 lei

Dir. CCD Andra Bica
Insp. Ionița Isabella
Prof. Împăratu Lăcrămioara
Prof. Săraru Elena

 

III. PROGRAME  AVIZATE  M.E.N.

Nr.

crt.

Denumire program formare

Grup țintă

Formatori

1.     

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

insp. Ohîi Maria
prof. Ionescu Lavinia
prof. Pîrvulescu Mihaela

 

2.     

ASPECTE PRAGMATICE ÎN METODICA LIMBII ROMÂNE

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

insp. Ioniță Isabella
prof. Cocău – Jitianu Carmen
prof. Mihăilescu Alina
prof. Preda  Gabriela
prof. Stanca Mariana 

3.     

COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE ÎNVĂŢARE

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Marin-Badea Ana-Veronica
prof. Marin-Badea Laurenţiu

4.     

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal

prof. Şandru Valeria

5.     

CONSILIERE PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

dir. CCD Bică Andra
prof. Din Andreea

6.     

CONSILIERUL ŞCOLAR – PERSOANAŞI PROFESIONISTUL

profesori consilieri şcolari

prof. Nicula Cristina
prof. Georgescu Maria
prof. Banu Denise

7.     

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

dir. CCD Bică Andra
insp. Ciocan Vetuța
prof. Samoilă Daniela

8.     

DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREȘCOLAR

cadre didactice din învăţământul preşcolar

 

prof. Ancuţa Giorgiana
prof. Bondoc Luminiţa
prof. Comăneci Titina

9.     

DIDACTICA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

învăţători debutanți

prof. Şandru Valeria

10. 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII  IPT

profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT

insp. Vlăsceanu Ion
prof. Ciobanu Dumitru

11. 

DIDACTICA (ŞTIINŢELE NATURII)

profesori care predau disciplinele din aria curiiculară «Ştiinţele naturii »

insp. Ionescu Gabriela
prof. Marin-Badea  Ana-Veronica
prof. Marin-Badea Laurenţiu

12. 

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

cadre didactice și didactic auxiliar

prof. Din Andreea
prof. Samoilă Daniela
prof. Şandru Valeria

13. 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ. INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ CONFORM DIAGNOSTICULUI. TEORIA ATAȘAMENTULUI

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

 

prof. Lazăr Mariana
prof. Niţoi Octaviana

14. 

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

dir.CCD Bică Andra
insp. Ciocan Vetuța
prof. Șandru Valeria

15. 

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Şandru Valeria
prof. Georgescu Alina

16. 

EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

dir. CCD  Bică Andra
prof. Samoilă Daniela
prof. Tănase Ovidiu

17. 

EVALUAREA ŞI REGLAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

profesori din învăţământul preuniversitar

prof. Papuzu Cornelia
prof. Aurelia Grama

18. 

GOOGLE APPS FOR EDUCATION

cadre didactice şi didactic auxiliare

 

prof. Mlisan Mirela
prof. Șandru Valeria

19. 

KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE IN DISCIPLINAREA POZITIVA A CLASEI DE ELEVI

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar si preprimar

prof. Predisor Daniela
prof. Mosor Ana-Maria

20. 

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice și didactice auxiliare

insp. gen. Gherghinaru Ion
dir. CCD  Bică Andra
prof. Şandru Valeria

21. 

MANAGEMENT DE PROIECT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice și didactice auxiliare

insp. gen. Gherghinaru Ion
dir. CCD  Bică Andra
prof. Şandru Valeria

22. 

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DIN ȘCOALĂ

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Papuzu Cornelia
prof. Nichita Ligia
prof. Grama Aurelia

23. 

MANAGEMENTUL CARIEREI PRIN  DEZVOLTARE PERSONALĂ

cadre didactice și didactice auxiliare

prof. Truscă Maria
prof. Tanasie Daniela

24. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

insp. Vlădescu Liviu
insp. Dumbrăvescu Dumitru
insp. Statie Silviu

25. 

MENTORAT ÎN EDUCAȚIE

cadre didactice

prof. Ochia Mădălina

26. 

METODE ALTERNATIVE DE EDUCAŢIE

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal

 

prof. psih. Bălteanu Claudia
prof. psih.Calotă  Daniela
prof. psih. Laţiu Andreea

27. 

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SCRIERE A PROIECTELOR DE MOBILITATE SI PARTENERIAT STRATEGIC

responsabili proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ

insp. Matei Marilena
prof. Țenea Codruța

28. 

PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE PRIN  E-LEARNING

Cadre didactice

prof. Ochia Florin

29. 

PERFECȚIONAREA PROFESORILOR METODIȘTI DIN  IPT

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT având gradul didactic I

insp. Vlăsceanu Ion
prof. Ciobanu Dumitru

30. 

PROIECTAREA INTEGRATĂ CU RESURSE TIC

cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal

prof.Bologa Cristina
prof. Tanasie Daniela

31. 

RESPONSABIL FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE

responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

dir. CCD Andra Bică
prof. Ciobanu Dumitru
prof. Din Andreea
prof. Samoilă Daniela
prof. Şandru Valeria

32. 

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN PERSPECTIVĂ INTEGRATĂ LA CICLUL PRIMAR

cadrele didactice din învăţământul primar

prof. Onogea Ioan
prof. Pârvulescu Mihaela
prof. Stancă Alina Carmen

33. 

ŞCOALA – PARTENER  AL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR

cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

prof. Ancuţa Giorgiana
prof. Bondoc Luminiţa
prof. Comăneci Titina

34. 

ȘCOALA ALTFEL. PROGRAM PERSONALIZAT

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ

prof. Din Andreea
prof. Samoilă Daniela
prof. Șandru Valeria

35. 

TEHNICI DE  LUCRU ÎN BIBLIOTECĂ

bibliotecari şcolari

Bibliotecar Puranu Georgeta